Юрій Кльоц, керівник центру цифрових технологій

На сьогоднішній день комп’ютерною мережею університету охоплені усі навчальні корпуси та студентські гуртожитки, що сполучені оптоволоконними лініями зв’язку. У навчальному процесі використовується близько 2000 комп’ютерів (понад 1900 мають доступ до мережі Інтернет). У мережі університету встановлено більше 20 високопродуктивних серверів різного призначення. На території навчальних корпусів університету встановлено більше 30 точок бездротового (Wi-Fi) зв’язку, який дозволяє використання власних комп’ютерних та мобільних пристроїв як студентів, так і викладачів для доступу до локальних мережевих та інформаційних ресурсів університету, а також до інформаційних освітніх ресурсів глобальної мережі Інтернет.


Василь Стецюк, завідувач відділу розробки програмного забезпечення

Відділ розробки програмного забезпечення займається наступними завданнями:

– розробка та авторський супровід програмного забезпечення інформаційної системи фінансово-господарських служб (ІС ФГС) та її автоматизованих робочих місць (АРМ);
– консультування студентів і працівників університету з питань роботи з ІСЕУ, надання допомоги у вирішенні технічних питань щодо реєстрації у ІСЕУ, модульному середовищі;
–  забезпечує технічну підтримку роботи веб-сервера фінансових підрозділів, сервера резервних копій, сервера криптографічного захисту інформації;
– забезпечує технічну підтримку роботи фінансових підрозділів з електронними сервісами ДКСУ, ПФУ, Є-Дата тощо;
– забезпечує технічну підтримку роботи програмного комплекса «Піфагор»;
– забезпечує підтримку системи антивірусного захисту та забезпечення заходів безпеки від несанкціонованих проникнень в ІС фінансових підрозділів університету.


Сергій Мостовий, завідувач відділу інформаційних систем та мереж

Відділ інформаційних систем та мереж займається питаннями розвитку та підтримки мережної інфраструктури університету.

Працівники відділу виконують  наступні задачі:
− забезпечують своєчасну та якісну підготовку мережевого обладнання та персональних комп’ютерів для функціонування навчального, наукового та адміністративного процесів;− забезпечують  монтаж, демонтаж, перенесення та обслуговування мережевого обладнання, контролюють його роботу, відновлюють роботу мережі, здійснюють прокладку кабелів;
− пропонують та реалізують напрями розвитку кабельної мережі;
− здійснює документування комп’ютерної мережі університету та єдиної інформаційної системи університету;
− контролюють роботу міні-АТС;
− обслуговують мережі відеоспостереження університету;
− забезпечують налаштування та безперебійну роботу сервісів по контролю і керуванню мережевим обладнанням;
− забезпечують налаштування та безперебійну роботу фізичних та віртуальних серверів, в тому числі і для інформаційних систем «Електронний університет» та «Модульне середовище навчання»;
− підтримують роботу з єдиною інформаційною системою університету відповідальних по структурним підрозділам та викладацького складу.
− організовують та проводять навчання роботі з єдиною інформаційною системою університету співробітників.


Наталія Петляк, завідувачка відділу обслуговування комп’ютерів

Працівники відділу обслуговування комп’ютерів (ВОК) виконують наступні задачі:

– забезпечують належні умови і надання справної техніки для проведення викладачами університету навчальних занять у комп’ютерних класах ЦЦТ;
– надають доступ і методичну допомогу викладачам та студентам університету з користування електронними ресурсами університету;
– забезпечують підтримку університетської електронної пошти;
– забезпечують хостинг, технічну підтримку та оновлення для сайтів університету;
– обслуговують комп’ютери та периферійні пристрої навчальних корпусів, гуртожитків та навчально-виробничих баз;
– проводять ремонт та заправку картриджів;
– встановлюють, підключають та налаштовують мультимедійне і допоміжне обладнання;
– контролюють відповідність використання ліцензій укладеним ліцензійними угодами щодо програмного забезпечення;
– консультують співробітників університету щодо вибору ліцензій;
– організовують роботу в межах наявних підписок та ефективне їх використання Coursera, G suite, Microsoft 365 та інші за потреби.